15 Temmuz 2010 Perşembe

Mısır Tarihsel Kayıtlarındaki Gariplik

ESKİ DÜNYANIN BÜYÜK GİZEMLERİ


Antik Mısır bilimcilerin, Mısır'ın krallar listesini ve dönemlerini belirlemek için kullandıkları tarihsel referans, M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış bir Mısırlı rahip olan Meneto'nun kayıtlarıdır. Ama gariptir ki klasik tarih Meneto'nun kayıtlarının sadece bir kısmını kabul eder.

Meneto, Mısır'ın hanedan dönemlerini 'Tanrı Krallar Dönemi', 'Yarı Tanrı Krallar Dönemi', 'İnsan Krallar' dönemi gibi farklı dönemlere ayırmıştır. Meneto, -sözde- tanrılar tarafından yönetilen bir ülke olan Mısır'da, yönetimin tanrılardan insanlara devredildiğini söyler.

Acaba Eski Mısırlıların -haşa- "Tanrı" diye adlandırdıkları bu adamlar kimdi? Belli ki Mısırlılar onları üstün varlıklar olarak görmüşlerdi ve onlara tapmışlardı. Meneto, bu adamların binlerce yıl yaşayan varlıklar olduğundan bahsediyor. Bunlar nasıl insanlardı? Neyin nesiydiler? Yoksa Eski Mısırlıların, asırlar boyunca koruyup Meneto'ya kadar ulaştırdıkları bu kayıtlar uydurma belgeler miydi? Bu soruya basitçe "evet" ya da "hayır" diye cevap verebiliriz. Yani ya "bunlar doğrudur" dersiniz, ya da "uydurmadır" dersiniz.

Ama ne gariptir ki tarihçiler Meneto'nun kayıtlarının bir kısmını, yani sadece İnsan Krallar dönemini kabul ederler. Eğer bunları kabul ediyorsanız, neden Eski Mısırlıların tanrı zannettikleri o varlıkların kim olduğunu açıklamaya çalışmıyorsunuz? Eğer bunlar size göre saçmaysa neden Meneto'nun İnsan Krallarla ilgili kayıtlarını klasik tarihin içine sokuyorsunuz? ... Bu bir çelişki değil midir?

Hamza Yardımcıoğlu
Ekim 2009

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder