15 Temmuz 2010 Perşembe

Atlantis ve MuKAYIP KITALAR: ATLANTİS VE MU
(Örtülü Gerçek isimli kitabımızdan bir bölüm)

Atlantis binlerce yıl önce insanlığın, üzerinde muazzam derecede ileri bir medeniyet kurduktan sonra büyük bir tufanla sulara gömüldüğüne inanılan bir ülkedir. Atlantis üzerine birçok hikâye anlatılmış ve yazılmıştır. Kayıtlı tarihimizde bu konu ile ilgili yer almış en eski yazılar, Sokrates’in öğrencisi ve Aristo’nun ise hocası olan ünlü felsefeci Platon (M.Ö. 427 – M.Ö. 347) diğer bir deyişle Eflatun tarafından kaleme alınmıştır.

Platon, M.Ö. 421 yılında Atinalı bir devlet adamı ve aynı zamanda kuzeni olan Kritias’ın kendisine anlattığı Atlantis hikâyesini yazılarıyla naklederek günümüze kadar taşınmasını sağlamıştır. Bu hikâye Kritias’a, dedesi Dropides tarafından anlatılmış. Dropides ise hikâyeyi ünlü Yunan şairi Solon’dan (M.Ö. 640 – M.Ö. 559) öğrenmiş.

Solon, Mısır’da bulunduğu bir dönemde Mısırlı bir keşiş kendisine, o günün 9000 yıl öncesinde yaşanan büyük bir tufandan ve o tufanda sulara gömülerek yok olan Atlantis diye bir ülkeden bahsetmiş. Bu ülkenin halkı daha önce hiç kimsenin ulaşamadığı kadar ileri bir uygarlığa ve güce sahip olmuş. Daha sonra bir tufan yüzünden okyanusun sularına gömülmüşler.

Aslında bu çok uzun bir meseledir. Atlantis hakkında sayısız kitap yazılmıştır. Bu tür kitapları yazanlar arasında en ünlü olan ve diğer araştırmacıların hepsi tarafından kaynak gösterilen kişi, M.S. 1852 ve 1936 yılları arasında yaşamış İngiliz araştırmacı James Churcward’dır. Çok kısaca ondan da bahsederek konumuza geri dönelim.

Tibet’ten Avustralya’ya, Sibirya’dan Güney Denizlerine kadar pek çok yer gezen Churchward, 1868’de İngiliz ordusunda görevli bir subay olarak Hindistan’da görev yaparken bir tapınak rahibiyle yakın dost olmuş ve ondan asırlardır tapınak mahzenlerinde yatan antik tabletlerin nasıl tercüme edileceğini öğrenmiş. Bu tabletler bizim uygarlığımızdan çok önceleri, muazzam bir uygarlığın doğduğunu, geliştiğini ve yok olduğunu anlatıyormuş. Bu bahsettiği uygarlık Mu uygarlığıymış. Mu Kıtası bir tufanda sulara gömülmüş. Ve yine daha sonra sulara gömülen Atlantisliler de Mu’nun bir kolonisiymiş. Ve o zamanlarda tek bir dil konuşuluyormuş (Ademce).

Bu anlatılanlar, efsaneler yoluyla günümüze ulaşmış bilgilerdir. Ancak kaynakların yeteri kadar güvenilir olmaması nedeniyle bunları da kesin birer referans almanın doğru olmadığının bilinciyle, sadece içerdikleri enteresan ve hakikat ile benzeşen noktaların dikkat çekiciliği sebebiyle özet olarak aktarma ihtiyacı duyduk.

Hamza Yardımcıoğlu
2009

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder