Eski Dünya Teknolojileri


ESKİ DÜNYA TEKNOLOJİLERİ

Eski Dünya Toplumunun ulaştığı teknolojik seviyenin bizden üstün olduğuna dair birkaç delil getirmek isteriz.

Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonları nice olmuş görsünler? Onlar, hem kuvvetçe hem de yeryüzündeki eserleri bakımından bunlardan daha üstün idiler. Ama Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Ve Allah'a karşı bir koruyanları da olmadı. (Mü’min Suresi, 21. Ayet Meali)

Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş diye bakmıyorlar mı? Öncekiler bunlardan sayıca daha çok, kuvvetçe daha zorlu ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha üstün idiler. Ama kazanmış oldukları şeyler, kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. (Mü’min Suresi, 82. Ayet Meali)

Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Onlar, kuvvet bakımından bunlardan daha zorluydular. Göklerde de yerde de Allah'ı âciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Alimdir O, kadîr'dir (Fatır Suresi, 44. Ayet Meali)

Yeryüzünde dolaşıp bir bakmıyorlar mı ki, nasıl oldu kendilerinden öncekilerin sonu? Onlar kuvvet yönünden bunlardan daha ağır ve baskındılar. Toprağı eşip deşip didik didik etmişlerdi. Ve yeryüzünü, bunların imar ettiklerinden çok daha fazla imar etmişlerdi. Ve resulleri onlara açık seçik deliller getirmişti. O halde, Allah onlara zulmediyor değildi. Doğrusu, onlardı öz benliklerine zulmedip duranlar. (Rum suresi, 9. Ayet meali)

Not: Kur’an-ı Kerimin tüm zamanlara ve tüm insanlara hitap ettiğini unutmayalım. İlgili ayetlerde “onlar” ile kastedilen tüm zamanların müşrikleridir. Yani bir zamanlar, öyle güçlü ve zalim bir topluluk yeryüzünde hüküm sürmüştür ki, onlar gibisi bir daha gelip geçmemiştir.

Kur’an ayetlerini okurken, onların tüm zamanlara hitap ettiğini bilirsek, bugüne kadar açıklayamadığımız birçok ayetin, zihinlerimizde nasıl anlam kazandığını da görebiliriz.

Yanlış bir şey yazdıysam alemlerin Rabb'inden af dilerim. Her şeyi tam olarak bilen O'dur (C.C).

Hamza Yardımcıoğlu
Kasım 2009